Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Κουίζ - Ιωάννης ο Βαπτιστής: τιμητική διάκριση

       
Οι μαθητές καλούνται να χαρακτηρίσουν ως σωστό ή λάθος το περιεχόμενο προτάσεων που επιχειρούν να αιτιολογήσουν την τιμητική θέση του Ιωάννη δίπλα από το Χριστό στο τέμπλο των ναών. Εφόσον χαρακτηρίσουν σωστά κάθε πρόταση, εμφανίζεται ένα πράσινο φόντο και δίπλα μια ένδειξη σωστού με πράσινο χρώμα. Αν ο χαρακτηρισμός μιας πρότασης είναι λάθος, εμφανίζεται κόκκινο φόντο και μια ένδειξη λάθους με κόκκινο χρώμα. Ο μαθητής μπορεί να επαναλάβει την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου