Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ακολουθούν δειγματικές ερωτήσεις όλων των τύπων με βάση την προτεινόμενη κατανομή. Τα θέματα και οι ερωτήσεις που παρατίθενται είναι ενδεικτικές κατά είδος, δηλαδή, δεν αποτελούν ολοκληρωμένο διαγώνισμα και δεν έχουν στόχο να καλύψουν ολόκληρη την εξεταστέα ύλη.

ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α1
α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις (α, β, γ):
1.Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει ...

α. τη Θεία Ευχαριστία
β. τη Θεία Ενανθρώπηση
γ. τη Θεία Ανάληψη
2.Τα Εισόδια είναι γιορτή...
α. των Βαΐων
β. του Ναού του Σολομώντα
γ. της Θεοτόκου
3.Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι αφιερωμένος...
α. στον Χριστό
β. στη Θεοτόκο
γ. στην Κωνσταντινούπολη
4.Η γιορτή της Μεταμόρφωσης...
α. ταυτίζεται με την Πεντηκοστή
β. είναι Θεομητορική γιορτή
γ. αναφέρεται στη φανέρωση του άκτιστου θείου φωτός
5.Για την Εκκλησία, η Ανάσταση του Χριστού είναι...
α. απαρχή αιώνιας ζωής
β. ένα ακόμη θαύμα
γ. μια πολύ διδακτική διήγηση
(5 Μονάδες)
β) Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω γεγονότα σύμφωνα με
τη χρονική σειρά που η Εκκλησία τα προβάλλει κατά τη Μ. Εβδομάδα:
1.Μυστικός Δείπνος
2.Περιστατικό με την άκαρπη συκιά
3.Σταύρωση
4.Επάλειψη του Χριστού με μύρο από μια αμαρτωλή γυναίκα
5.Παραβολή των δέκα παρθένων
(5 Μονάδες)
γ)Να συνδυάσετε τα ονόματα των μυστηρίων της Εκκλησίας της πρώτης στήλης με τη σημασία τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

δ)Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις από τον παρακάτω κατάλογο. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση.
«Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, οι χριστιανοί προσεύχονται για ολόκληρη την ............... . Για την ................ τους, αλλά και όλο τον κόσμο. Επιπλέον, για τη ..............., τον ευεργετικό άνεμο, και την ............... της γης.Για την ............... και τη ............... όλων. Για τους ταξιδιώτες, τους αρρώστους, τους αιχμαλώτους. Για προστασία από κάθε ............... και κίνδυνο. Ακόμη, για ............... των αμαρτιών. Έτσι, οι πιστοί γίνονται η ............... του κόσμου ενώ με τη ............... ενώνονται μεταξύ τους σε ένα σώμα».
1.άφεση
2.ψυχή
3.Θ. Κοινωνία
4.κτίση
5.θλίψη
6.ευφορία
7.ειρήνη
8.φύση
9.σωτηρία
10.πόλη
(5 Μονάδες)
ε) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης
τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»:
1.Η Εικονομαχία ξεκίνησε στα χρόνια των Κομνηνών αυτοκρατόρων.
2.Με το ζήτημα των εικόνων ασχολήθηκε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος.
3.Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης.
4.Υπέρμαχοι των εικόνων ήταν ο Ιωάννης Δαμασκηνός και ο Θεόδωρος Στουδίτης.
5.Η Εκκλησία αποδίδει στις εικόνες λατρεία και προσκύνηση.
(5 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Α2
α) Να εξηγήσετε με συντομία γιατί η Παναγία ονομάζεται από την Εκκλησία Θεοτόκος.
(12 Μονάδες)
β) Να αναφέρετε τα βασικά επιχειρήματα της Εκκλησίας για την υπεράσπιση των εικόνων.
(13 Μονάδες)

ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Β1
Τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός είπε στους μαθητές του: «Αν, λοιπόν, είστε φίλοι μου να με μιμείστε». Να αναπτύξετε το νόημα αυτής της φράσης α) για τους μαθητές του Χριστού, και β) για τους σημερινούς χριστιανούς. Να τεκμηριώσετε την
απάντησή σας με βάση το πρότυπο ζωής που πρόσφερε ο Χριστός στον κόσμο.
(25 Μονάδες)

ΘΕΜΑ Β2
Οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο με ενεργό παρουσία σε κάθε εποχή. Να διερευνήσετε τα αίτια του φαινομένου και τη στάση της Εκκλησίας απέναντι σε αυτό. Επίσης, να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης και
θεραπείας του προβλήματος.
(25 Μονάδες)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου