Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ (ΤΑΤΟΥΑΖ) ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΜΟΔΑ

Γράφουμε αὐτό τό σημείωμα μέ ἀφορμή τή διαπίστωση πού κάνουμε, τώρα τό καλοκαίρι, γιά τή μεγάλη διάδοση τοῦ τατουάζ. Οἱ περισσότεροι τό θεωροῦν ἁπλῶς ὡς μία μόδα, χωρίς πνευματικό νόημα καί ὑπόβαθρο. Αὐτό, ὅπως θά δεῖ ὁ ἀναγνώστης, εἶναι τελείως λάθος. Ξεκινοῦμε ἀπό τήν ξεκάθαρη ἀπαγόρευση τοῦ τατουάζ στήν Παλαιά Διαθήκη: «...καί ἐντομίδας οὐ ποιήσετε ἐπί ψυχῇ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί γράμματα στικτά οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν». (Λευϊτικόν 19, 28) Δηλαδή: «Δέν θά κάμετε ἐντομάς στό σῶμα σας οὔτε θά χαράξετε γράμματα στό δέρμα σας. Ἐγώ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σας». Καί συνεχίζουμε μέ ἀποσπάσματα ἀπό τό ἐνδιαφέρον ἄρθρο, πού βρήκαμε στό egolpion.com μέ τίτλο «Τατουάζ ἤ δερματοστιξία»:...

«Τό τατουάζ εἶναι πράξη πού εἶχε πάντοτε μαγικό χαρακτήρα. Στίς περισσότερες κοινωνίες ἀναγνωριζόταν μαγική δύναμη σέ ἐκείνους πού ἐπιδίδονταν στό τατουάζ. Συνήθως τό τατουάζ ἀποτελεῖ δοκιμασίαμυήσεως ἤ ἀναγνωρίσεως τοῦ φύλου, τοῦ ἀξιώματος κλπ. Γίνεται ὅμως περισσότερο γιά τή μαγική, προφυλακτική, καί θεραπευτική ἀξία του». (Γενική Παγκόσμια Ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς). Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γνώριζαν τή τεχνική τῆς δερματοστιξίας ἤδη ἀπό τή Μυκηναϊκή ἐποχή, ὡστόσο δέν ἔπαυαν νά τήν θεωροῦν ὡς συνήθεια τῶν βαρβάρων! Χαρακτηριστικό δουλείας, ὑποτέλειας καί ὑποταγῆς! Οἱ Ρωμαῖοι σημάδευαν μέ τατουάζ τούς σκλάβους καί τούς ἐγκληματίες καί μέ τό γράμμα D τούς λιποτάκτες! Πολλά ἀπό τά τατουάζ πού κυκλοφοροῦν σήμερα περιέχουν ἀρχαῖα αἰγυπτιακά καί ἄλλα μαγικά σύμβολα! Οἱ Σαμάνοι (μάγοι) ἤδη ἀπό τό 2000 π.χ. χρησιμοποιοῦσαν τό τατουάζ ὡς ἕνα εἶδος βελονισμοῦ στίς θρησκευτικές τους τελετές ἴασης ἤ μύησης! Στίς φυλές τῆς Ἀφρικῆς τά τατουάζ ἔχουν πάντοτε σχέση μέ τή θρησκεία, τήν φυλή καί τίς προλήψεις! Στίς Φιλιππίνες ὑπάρχει ἡ δεισιδαιμονία σύμφωνα μέ τήνὁποία ὁ νικητής πολεμιστής ἤ κυνηγός ἔπαιρνε τή δύναμη τοῦ φονευμένου ἐχθροῦ ἤ τοῦ θηράματος, ἄν τό ζωγράφιζε πάνω στό σῶμα του!
Τόν 8ο μ.χ. αἰώνα ἡ Ἐκκλησία καταδίκασε τήν ἀποτύπωση ὁποιουδήποτε συμβόλου ἐπί τοῦ σώματος τῶν πιστῶν ὡς εἰδωλολατρικό ἔθιμο καί ὡς πρακτική τῶν βαρβάρων! Μέ τό τατουάζ ἄν μή τί ἄλλο, σφραγίζεται κανείς μέ κάτι! Ἔτσι σάν μόδα οἰκειοποιεῖται τή λογική τοῦ σφραγίσματος. Διαβάζουμε στό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ἀπόδοση στή νέα ἑλληνική): «Καί ἐπιβάλλει σέ ὅλους, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, τούς πλούσιους καί τούς φτωχούς, τούς ἐλεύθερους καί τούς δούλους, νά δεχθοῦν στούς ἑαυτούς τους χάραγμα στό δεξί τους χέρι ἤ στά μέτωπά τους!» (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου 13, 16-18).
Ἐπίσης στό smarthealth.gr διαβάζουμε ὅτι: Σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς ἀμερικανικῆςἑταιρείας δερματοχειρουργικῆς τό 50% αὐτῶν πού ἔχουν κάνει τατουάζ ἐπιθυμεῖ μέσα στήν πενταετία τήν ἀφαίρεσή τους [ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά γίνει, διότι τό τατουάζ εἶναι ἀνεξίτηλο], ἐνῶ τό 70% τό ἔχει μετανιώσει. Τό τατουάζ ἐμπερικλείει κινδύνους καί γιά τήν σωματική ὑγεία, κυρίως ἀπό τή χρήση μή ἀποστειρωμένων βελονῶν, ὅπως:
1) Τοπικές καί γενικότερες λοιμώξεις,
2) Δερματικές καί ἀλλεργικές ἀντιδράσεις ἀπό τά χρησιμοποιούμενα χρώματα καί ἄλλα ὑλικά, ὅπως ἀλουμίνιο καί τιτάνιο!
Τέλος, 
•Ἕνα τατουάζ σέ μιά ἑστία μελανώματος (καρκίνος τοῦ δέρματος) ἐπιβαρύνει
τήν κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς.

• Τό τατουάζ στή σπονδυλική στήλη ἐμποδίζει τήν ἐπισκληρίδια ἀναισθησία! Γιά περισσότερα βλ. τό βιβλίο τοῦ κ. Δ. Παπαδημητρακόπουλου Μέ ... πίρσινγκ καί τατουάζ, ἐκδ. Φωτοδότες.
πηγή: Περιοδικό Παρακαταθήκη, ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015, ΤΕΥΧΟΣ 102, σελ. 13-14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου